NázevOdDo
Oznámení o době a místě konání voleb, pro volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 201820.9.20187.10.2018
Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad19.9.201819.12.2018
Rozpočtové opatření č. 10/20185.9.201831.12.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 201825.8.20186.10.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Kadolec - pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 201821.8.20186.10.2018
Usnesení ZO č. 45/2018 ze dne 7.8.20188.8.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 9/20188.8.201831.12.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané 5.a6.října 20185.8.20186.10.2018
Usnesení ZO č. 44/2018 ze dne 17.7.201824.7.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 8/20183.7.201831.12.2018
Usnesení ZO č. 43/2018 ze dne 21.06.201821.6.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 ze dne 2.5.201831.5.201831.12.2018
Usnesení ZO č. 42/2018 ze dne 23.5.201830.5.201831.12.2018
Závěrečný účet za rok 201724.5.201830.6.2019
Rozpočtové opatření č. 6/20188.5.201831.12.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20171.5.201830.6.2019
Usnesení ZO č. 41/2018 ze dne 24.4.20181.5.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/20188.4.201831.12.2018
Usnesení ZO č. 40/2018 ze dne 20.3.201827.3.201831.12.2018
Úprava rozpočtu č. 4/201813.3.201831.12.2018
Usnesení ZO č. 39/2018 ze dne 20.2.201827.2.201831.12.2018
Úprava rozpočtu č. 3/201827.2.201831.12.2018
Úprava rozpočtu č. 02/201823.2.201831.12.2018
Úprava rozpočtu č. 01/20188.2.201831.12.2018
Usnesení ZO č. 38/2018 ze dne 18.01.201824.1.201831.12.2018
Rozpočet na rok 201813.12.201731.12.2018
Střednědobý rozpočtový výhled obce Kadolec na rok 2018 - 201915.9.201731.12.2019