Kadolec leží v zemědělské oblasti, obklopen lesy a rybníky, které jsou typické pro oblast Křižanovska. V okolí obce je devět rybníčků,z nichž čtyři jsou obecní, tři jsou pronajaté soukromým osobám a dva rybníčky u letiště patří rybářům. Na katastru obce se nachází křižanovské letiště.V lesích nad obcí na Svaté hoře (679 m) se nachází pamětní místo, ke kterému se váže pověst o svaté Zdislavě z Lemberka. Toto místo je v současnosticílem mnoha poutníků.

Úřední deska

NázevOdDo
Rozpočtové opatření č. 4/201916.5.201931.12.2019
Oznámení o době a místě konání voleb, pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25. května 20199.5.201925.5.2019
Oznámení - první zasedání okrskové volební komise 3.května 2019, pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25. května 20193.5.201925.5.2019
SVK Žďársko - celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 20183.5.20194.6.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20181.5.201930.6.2020
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 201926.4.20193.6.2019
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 201926.4.201927.5.2019
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 201926.4.201927.5.2019
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 201912.4.201925.5.2019
Rozpočtové opatření č.3/201910.4.201931.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/201912.3.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/20191.2.201931.12.2019
Rozpočet obce Kadolec na rok 201912.12.201831.12.2019
Střednědobý rozpočtový výhled obce Kadolec na rok 2020-202212.12.201831.12.2022
Závěrečný účet za rok 201724.5.201830.6.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20171.5.201830.6.2019
Střednědobý rozpočtový výhled obce Kadolec na rok 2018 - 201915.9.201731.12.2019

Kaplička ve dne