Kadolec leží v zemědělské oblasti, obklopen lesy a rybníky, které jsou typické pro oblast Křižanovska. V okolí obce je devět rybníčků,z nichž čtyři jsou obecní, tři jsou pronajaté soukromým osobám a dva rybníčky u letiště patří rybářům. Na katastru obce se nachází křižanovské letiště.V lesích nad obcí na Svaté hoře (679 m) se nachází pamětní místo, ke kterému se váže pověst o svaté Zdislavě z Lemberka. Toto místo je v současnosticílem mnoha poutníků.

Úřední deska

NázevOdDo
Rozpočtové opatření č. 4-2024 SVK Žďársko15.5.202431.3.2025
Usnesení ZO č. 18/2024 ze dne 06.5.202410.5.202426.5.2024
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina10.5.202426.5.2024
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 20237.5.202431.5.2025
Závěrečný účet obce Kadolec za rok 2023, zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 20237.5.202430.6.2025
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Porovnání29.4.20243.6.2024
Rozpočtové opatření č. 3/202426.4.202427.5.2024
Rozpočtové opatření č. 3-2024 SVK Žďársko26.4.202431.3.2025
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 202426.4.20249.6.2024
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 - Finanční úřad pro Kraj Vysočina26.4.202427.5.2024
Počet volebních okrsků v obci Kadolec - volby do Evropského parlamentu23.4.20249.6.2024
Návrh závěrečného účtu obce Kadolec za rok 2023, přezkoumání hospodaření obce Kadolec za rok 202320.4.202431.5.2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o 6. úplné aktualizaci územně analytických podkladů SO ORP Velké Meziříčí a VÝZVA9.4.202412.7.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise8.4.20249.6.2024
Rozpočtové opatření č. 2 SVK Žďársko8.4.202431.12.2024
Rozpočtové opatření č. 1-2024 SVK Žďársko 6.3.202431.12.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření-Mikroregion VMB15.1.202431.12.2024
Schválený rozpočet obce Kadolec 202412.12.202331.12.2024
SVK - střednědobý výhled na roky 2025 - 202828.11.202331.12.2028
SVK - rozpočet na rok 202428.11.202331.12.2024

Kaplička v noci