Kadolec leží v zemědělské oblasti, obklopen lesy a rybníky, které jsou typické pro oblast Křižanovska. V okolí obce je devět rybníčků,z nichž čtyři jsou obecní, tři jsou pronajaté soukromým osobám a dva rybníčky u letiště patří rybářům. Na katastru obce se nachází křižanovské letiště.V lesích nad obcí na Svaté hoře (679 m) se nachází pamětní místo, ke kterému se váže pověst o svaté Zdislavě z Lemberka. Toto místo je v současnosticílem mnoha poutníků.

Úřední deska

NázevOdDo
Pozvánka na ZO č. 5 dne 2.2.202326.1.20232.2.2023
Oznámení o konání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko formou per rollam23.1.20234.2.2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - 2. kolo14.1.202328.1.2023
Schválený rozpočet na rok 2023 - SVK Žďársko13.1.202331.3.2023
Informace o umístění volebního stanoviště ve Žďáru nad Sázavou3.1.202328.1.2023
Rozpočtové opatření 10/202230.12.202230.1.2023
Rozpočtové opatření č.9 - SVK Žďársko19.12.202231.3.2023
Rozpočet Obce Kadolec na rok 202310.12.202231.12.2023
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin7.12.202230.6.2023
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby prezidenta republiky3.12.202228.1.2023
Stanovení počtu a sídla volebních okrsků pro obec Kadolec pro volby prezidenta České republiky29.11.202228.1.2023
Rozpočtové opatření č.8 - SVK Žďársko28.11.202231.3.2023
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro provádění voleb prezidenta České republiky14.11.202228.1.2023
Sběrný dvůr odpadů Křižanov - provozní doba zima a seznam odpadů, které sběrný dvůr přijímá27.10.202228.2.2023
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kadolec za rok 202220.10.202231.12.2023
Rozpočtová opatření SVK Žďársko r. 202226.9.20222.4.2023
Závěrečný účet obce Kadolec za rok 2021, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kadolec za rok 202119.5.202230.6.2023
SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 16.4.202230.4.2023
Střednědobý rozpočtový výhled na 2023-202517.12.202131.12.2025

Kaplička v noci