NázevOdDo
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává VEŘEJNOU VYHLÁŠKU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Kůrovec17.12.201931.12.2022
Zveřejnění záměru - pronájem rybníku Velký Výpustek p.č. 1368 v k.ú. Kadolec12.12.201915.1.2020
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor výstavby, Územní rozhodnutí - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA20.11.20196.12.2019
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor životního prostředí, oznámení o zahájení vodoprávního řízení20.11.20196.12.2019
Zveřejnění záměru - pronájem rybníku Strhaná hráz p.č. 1285 v k.ú. Kadolec15.11.20191.12.2019
Zveřejnění záměru - pronájem rybníku Velký Výpustek p.č. 1368 v k.ú. Kadolec15.11.20191.12.2019
Zastupitelstvo obce Kadolec, vydává ÚZEMNÍ PLÁN KADOLEC15.11.20191.12.2019
Pozvánka na Valnou hromadu MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO,která se koná se koná dne 21.11.2019 od 15.00 hodin v Koncertním sále Jupiter Club ve Velkém Meziříčí3.11.201919.11.2019
Oznámení o zahájení územního řízení, veřejná vyhláška2.10.201918.10.2019
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 1415/18 a 1415/7 v k.ú. Kadolec14.8.201930.8.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.12.8.201923.9.2019
Nabídka kosení a odklizení travní hmoty v CHKO Oudoly12.6.201920.6.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019, které se bude konat dne 18.6. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava7.6.201918.6.2019
Záměr o prodej části pozemku p.č. 1413/1 a části pozemku 1419/2 v k.ú. Kadolec28.5.201913.6.2019
Oznámení o době a místě konání voleb, pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25. května 20199.5.201925.5.2019
Pozvánka na Valnou hromadu MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO,která se koná se koná dne 23.5.2019 od 15.00 hodin v Koncertním sále Jupiter Club ve Velkém Meziříčí6.5.201922.5.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019, které se bude konat dne 14.5. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava6.5.201914.5.2019
Oznámení - první zasedání okrskové volební komise 3.května 2019, pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25. května 20193.5.201925.5.2019
SVK Žďársko - celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 20183.5.20194.6.2019
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 201926.4.20193.6.2019
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 201926.4.201927.5.2019
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 201912.4.201925.5.2019
Pozvánka na Valnou hromadu SVK která se koná dne 25.4. 2019 ve 14.30 hodin v kongresovém sále HOTELU JEHLA ve Žďáře nad Sázavou.10.4.201925.4.2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Kadolec - pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25. května 20197.4.201922.5.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané 24.a 25.května 2019.25.3.201924.5.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - SVK Žďársko18.3.201919.4.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2019, které se bude konat dne 19.3. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava11.3.201919.3.2019
Pozvánka na Valnou hromadu SVK která se koná dne 19.3. 2019 v 9.00 hodin v kongresovém sále HOTELU JEHLA ve Žďáře nad Sázavou.28.2.201916.3.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci23.1.20198.2.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019, které se bude konat dne 29.1. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava21.1.201929.1.2019
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 57 v k.ú. Kadolec15.11.20185.12.2018
Pozvánka na Valnou hromadu MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO,která se koná se koná dne 22.11.2018 od 15.00 hodin v Koncertním sále Jupiter Club ve Velkém Meziříčí6.11.201822.11.2018
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 1415/18 v k.ú. Kadolec18.10.20183.11.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kadolec9.10.20189.11.2018
Oznámení o době a místě konání voleb, pro volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 201820.9.20187.10.2018
Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad19.9.201819.12.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 201825.8.20186.10.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Kadolec - pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 201821.8.20186.10.2018
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 1419/2 v k.ú. Kadolec o výměře cca 60m28.8.201824.8.2018
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 1419/2 v k.ú. Kadolec o výměře 346,91m28.8.201824.8.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané 5.a6.října 20185.8.20186.10.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.1.7.201817.8.2018
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č.290/3 v k.ú. Kadolec o výměře cca 4736m221.6.20187.7.2018
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA26.4.201829.5.2018
Nabídka kosení CHKO Oudoly25.4.201831.5.2018
Rozpočet SVK na rok 2018 schválen dne 28.3.201818.4.20185.5.2018
MAS MOST Vysočiny vyhlašuje 1. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, MAS MOST Vysočiny plánuje seminář pro žadatele, a to dne 23.4.201818.4.201826.5.2018
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Skřinářov11.4.201812.5.2018
Rozpočtové opatření SVK č. 1 schváleno dne 28.3.20189.4.201825.4.2018
Zápis z usnesení SVK ze dne 28.3.20186.4.201822.4.2018
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství povoluje vyjímku 21.3.20186.4.2018
Nařízení Státní veterinární správy21.3.20186.4.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2018, které se bude konat dne 27.3. 2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava19.3.201826.3.2018
Zápis z 2 usnesení předsednictva SVK ze dne 1.3.201812.3.201828.3.2018
Pozvánka na Valnou hromadu SVK která se koná dne 28.3. 2018 v 9.00 hodin v kongresovém sále HOTELU JEHLA ve Žďáře nad Sázavou.6.3.201822.3.2018
Zápis z usnesení SVK ze dne 25.1.201830.1.201815.2.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2018, které se bude konat dne 6.2. 2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava29.1.20186.2.2018
Rozpočtové opatření SVK č. 10 schváleno dne 13.12.2017 a 25.1. 201825.1.201810.2.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie22.1.20182.2.2018
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 20.1.20185.2.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - II. kolo14.1.201830.1.2018
Výsledky hlasování volby prezidenta České republiky v obci Kadolec I. kolo14.1.201830.1.2018
Oznámení o době a místě konání voleb, pro volbu prezidenta České republiky.27.12.201712.1.2018
Zápis z usnesení SVK ze dne 13.12.201723.12.20178.1.2018
Rozpočtové provizorium SVK na rok 2018 schválené předsednictvem dne 13. 12. 201721.12.20176.1.2018
Rozpočtové opatření SVK č.9 a č. 10 schváleno dne 13.12.201721.12.20176.1.2018
Zápis z usnesení SVK č.10 ze dne 30.11.201710.12.201726.12.2017
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává VEŘEJNOU VYHLÁŠKU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 5.12.201722.12.2017
Rozpočtové opatření SVK č.8 schváleno dne 30.11.20174.12.201720.12.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017, které se bude konat dne 12.12. 2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava1.12.20179.12.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise provolbu prezidenta České republiky1.12.201713.1.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Kadolec - pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 201827.11.201714.1.2018
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 1415/1826.11.201712.12.2017
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 1412/426.11.201712.12.2017
Dopis obcím SVK Žďársko18.11.20171.4.2018
Zápis z usnesení SVK č.9 ze dne 26.10.201716.11.20172.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky13.11.201713.1.2018
Rozpočtové opatření SVK č.7 schváleno dne 26.10.20171.11.201717.11.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2017, které se bude konat dne 7.11. 2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava29.10.20176.11.2017
Informace o zveřejňovaných dokumentech svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko22.10.20177.11.2017
Pozvánka na Valnou hromadu MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO,která se koná se koná dne 9.11.2017 od 15.00 hodin v Koncertním sále Jupiter Club ve Velkém Meziříčí22.10.20177.11.2017
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Kadolec22.10.20177.11.2017
Výsledky hlasování voleb v obci Kadolec, do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 22.10.20177.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - oznámení o době a místě konání voleb 5.10.201722.10.2017
Zápis z usnesení SVK č.8 ze dne 21.9.20171.10.201717.10.2017
Rozpočtové opatření SVK č.6 schváleno dne 21.9.201722.9.20178.10.2017
Zápis z usnesení SVK č.7 ze dne 31.8.201720.9.20176.10.2017
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává VEŘEJNOU VYHLÁŠKU NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, nařizuje vlastníkům lesů, zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých20.9.20176.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, první zasedání okrskové volební komise 28.9.201717.9.201712.10.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise8.9.201724.9.2017
Rozpočtové opatření SVK č.5 schváleno dne 31.8.20176.9.201722.9.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Kadolec5.9.201721.9.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise při volbách do Parlamentu České republiky20.8.201722.10.2017
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 22.6.201726.7.201711.8.2017
Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro Kadolec19.7.201719.8.2017
Sucho - informace a doporučení obcím ze dne 19.7.201719.7.20174.8.2017
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 4/201728.6.201714.7.2017
Oznámení o zamýšleném převodu ze dne 20.6.201720.6.201720.9.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 20167.6.201723.6.2017
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu dne 20.6.20177.6.201723.6.2017
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 18.5.201724.5.20179.6.2017
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)10.5.201726.5.2017
Souhlas s provedením ohlášeného vodního díla - ČOV Kadolec ze dne 3.5.20174.5.201720.5.2017
Zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 27.4.20174.5.20174.6.2017
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 20163.5.20173.6.2017
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 2/20173.5.20173.6.2017
Zápis z valné hromady SVK Žďársko ze dne 30.3.20173.5.20174.6.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9.5.20173.5.201710.5.2017
Nabídka kosení CHKO Oudoly ze dne 3.5.20173.5.201731.5.2017
Nařízení Státní veterinární zprávy ze dne 6.4.2017 - mor včelího plodu12.4.201728.4.2017
Záměr obce odprodat část pozemku ze dne 27.3.201727.3.201712.4.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 28.3.201722.3.201728.3.2017
Nařízení Státní veterinární zprávy ze dne 6.3.2017 - mor včelího plodu6.3.201722.3.2017
Návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 20171.3.201717.3.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za rok 20161.3.201717.3.2017
Investiční náklady pořízené v roce 2016 SVK Ždársko1.3.201717.3.2017
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 20161.3.201717.3.2017
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 30.3.20171.3.201717.3.2017
Změny týkající se obce Kadolec ohledně zápisu do MŠ a ZŠ v Křižanově28.2.201716.3.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7.2.201727.1.20174.2.2017
Rozhodnutí ze dne 21.12.201623.12.20169.1.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 20.12.201613.12.201620.12.2016
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu dne 1.12.201613.11.20161.12.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 22.11.201613.11.201621.11.2016
Zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny6.11.201622.11.2016
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1.11.201621.10.201629.10.2016
Rozhodnutí - Rybářství Kolář, a. s.12.10.201628.10.2016
Projednání návrhu IV. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí11.10.201627.10.2016
Zahájení správního řízení o žádosti - Rybářství Kolář, a. s.23.9.20169.10.2016
Nařízení Státní veterinární zprávy ze dne 14.9.2016 - mor včelího plodu23.9.20169.10.2016
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům22.9.201619.10.2016
Doba a místo konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina21.9.20169.10.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13.9.20167.9.201614.9.2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci ze dne 23.8.201623.8.20169.10.2016
Záměr obce prodat část pozemku ze dne 24.6.201624.6.201610.7.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 201515.6.201629.6.2016
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu dne 29.6.201615.6.201629.6.2016
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z9.6.201625.6.2016
Jak je to s cestovními doklady pro děti?18.5.20163.6.2016
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 20164.5.20161.6.2016
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 20164.5.20161.6.2016
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 20154.5.20164.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10.5.20162.5.20169.5.2016
Nařízení Státní veterinární zprávy ze dne 15.4.2016 - mor včelího plodu20.4.20166.5.2016
Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa23.3.201624.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 29.3.201621.3.201629.3.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za rok 20158.3.201624.3.2016
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 31.3.20168.3.201624.3.2016
Oznámení o zamýšleném převodu18.2.201618.5.2016
Územní souhlas - ZD Kadolec, přípojka NN17.2.20164.3.2016
Zápis z valné hromady SVK Žďársko ze dne 26.11.201523.12.20158.1.2016
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu dne 8.12.201518.11.20158.12.2015
Záměr obce pronajmout rybník Velký Výpustek ze dne 12.11.201512.11.201528.11.2015
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 26.11.201510.11.201525.11.2015
Záměr obce prodat část pozemku ze dne 5.8.20155.8.201521.8.2015
Kotlíkové dotace pro domácnosti v Kraji Vysočina17.6.201517.7.2015
Závěrečný účet Mikroregionu za rok 20143.6.201519.6.2015
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu dne 18.6.20153.6.201519.6.2015
Nabídka kosení CHKO Oudoly3.6.20151.7.2015
Usnesení z valné hromady SVK Žďársko dne 26.3.201515.4.20152.5.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015 dne 24.3.201518.3.201525.3.2015
Záměr obce prodat část pozemku ze dne 11.3.201511.3.201527.3.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za rok 20146.3.201522.3.2015
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 20146.3.201522.3.2015
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 26.3.20156.3.201522.3.2015
Posuzování vlivů na životní prostředí - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje16.1.201516.2.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 27.1.201516.1.20151.2.2015
Posuzování vlivů na životní prostředí - Národní plán povodí Dunaje31.12.201431.1.2015
Posuzování vlivů na životní prostředí - Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 - 201831.12.201431.1.2015
Výzva k podání nabídek - Obecní dům Kadolec – realizace úspor energie11.12.201426.12.2014
Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 202016.11.20141.12.2014
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu dne 2.12.201415.11.20142.12.2014
Rozhodnutí - Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec22.10.20147.11.2014
Rozhodnutí - novostavba rodinného domu S. Procházková22.10.20147.11.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO dne 29.10.201421.10.201429.10.2014
Zápis o výsledku voleb do ZO ze dne 11.10.201415.10.201411.11.2014
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 30.10.20146.10.201430.10.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 20136.10.20147.11.2014
Záměr obce odprodat pozemky ze dne 25.9. 201425.9.201411.10.2014
Zahájení společného územního a stavebního řízení - novostavba rodinného domu S. Procházková3.9.201419.9.2014
Zahájení společného územního a stavebního řízení - Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec3.9.201419.9.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise ze dne 30.8.201430.8.201412.10.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci ze dne 25.8.201426.8.201412.9.2014
Stanovení počtu členů okrskové volební komise ze dne 11.8.201411.8.201412.9.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci ze dne 19.7.201421.7.201412.10.2014
Záměr obce prodat část pozemku ze dne 30.4.201430.4.201416.5.2014
Záměr obce prodat plynárenské zařízení ze dne 30.4.201430.4.201416.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 201430.4.201425.5.2014
První zasedání okrskové volební komise na den 2.5.2014 30.4.201425.5.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise ze dne 12.4.201412.4.201425.5.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci ze dne 8.4.20148.4.201425.5.2014
Záměr obce odprodat část pozemku ze dne 3.4.20143.4.201418.4.2014
Stanovení počtu členů okrskové volební komise ze dne 21.3.201424.3.201425.5.2014
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 201312.3.201427.3.2014
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 26.3.201412.3.201427.3.2014
Usnesení valné hromady Mikroregionu ze dne 10.12.201222.1.20146.2.2014
Nařízení Státní veterinární zprávy ze dne 16.1.2014 - varroáza včel22.1.20146.2.2014
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 201310.10.201327.10.2013
První zasedání okrskové volební komise na den 14.10.20139.10.201326.10.2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise ze dne 5.10.20135.10.201327.10.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu25.9.201326.10.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci ze dne 25.9.201325.9.201327.10.2013
Stanovení počtu členů okrskové volební komise ze dne 25.9.201325.9.201327.10.2013
Záměr obce odprodat část pozemku ze dne 5.6.20135.6.201321.6.2013
Nařízení Státní veterinární zprávy ze dne 4.6.2013 - varroáza včel5.6.201321.6.2013
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 201213.3.201328.3.2013
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 28.3.201313.3.201328.3.2013
Záměr obce odprodat pozemek ze dne 6.3.20136.3.20136.4.2013
Záměr obce odprodat majetek ze dne 6.3.20136.3.20136.4.2013
Volby prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 201327.12.201213.1.2013
První zasedání okrskové volební komise na den 21.12.201212.12.201227.1.2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise ze dne 1.12.20121.12.201227.1.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci ze dne 27.11.201227.11.201213.1.2013
Stanovení počtu členů okrskové volební komise ze dne 12.11.201212.11.201227.1.2013
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012 27.9.201215.10.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise ze dne 1.9.20121.9.201214.10.2012
Nařízení Státní veterinární zprávy ze dne 26.7.2012 - varroáza včel29.8.201214.9.2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci ze dne 28.8.201229.8.201214.10.2012
Stanovení počtu členů okrskové volební komise ze dne 12.8.201213.8.201213.10.2012
Zahájení projednávání Zadání ÚP Křižanov8.8.201229.8.2012
Usnesení valné hromady Mikroregionu ze dne 5.6.201225.7.201210.8.2012
Záměr obce odprodat pozemky ze dne 4.7.2012 4.7.201220.7.2012
Závěrečný účet Mikroregionu za rok 201116.5.20121.6.2012
Usnesení z valné hromady SVK Žďársko dne 29.3.20129.5.201224.5.2012
Posuzování vlivů koncepce „Strategie Kraje Vysočina 2020“ na životní prostředí25.4.201210.5.2012
Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 201129.2.201216.3.2012
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 29.3.201229.2.201216.3.2012
Návrh změny Územního plánu obce Skřinářov11.1.201210.2.2012
Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2011 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov12.7.201127.7.2011
Stav majetku a pohledávek Mikroregionu za rok 201015.5.20111.6.2011
Závěrečný účet Mikroregionu za rok 201015.5.20111.6.2011
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO dne 10.11.20103.11.201010.11.2010