NázevOdDo
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 201926.4.201927.5.2019
Obecně závazná vyhláška obce Kadolec č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů12.12.201730.12.2017
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o projednání návrhu ÚP Kadolec dne 29.8.201726.7.201726.8.2017
Veřejná vyhláška FÚ Hromadný předpisný seznam ze dne 20.4.20174.5.201730.5.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy22.3.20178.4.2017
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ze dne 9.3.201715.3.201731.3.2017
Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - čistírna odpadních vod6.3.20176.4.2017
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o II. opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Křižanov13.2.201716.3.2017
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Ořechov4.1.20174.2.2017
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání4.1.20174.2.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost15.12.201631.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů15.12.20162.1.2017
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o opakovaném veřejném projednání návrhu změny ÚP Křižanov26.10.201624.11.2016
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy23.9.20169.10.2016
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o veřejném projednání návrhu územního plánu Ořechov23.9.201624.10.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o regulaci hlučných činností31.8.201616.9.2016
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o veřejném projednání návrhu územního plánu Křižanov18.5.201616.6.2016
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina18.5.201622.6.2016
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o aktualizaci územně analytických podkladů ORP 201618.5.20163.6.2016
Veřejná vyhláška FÚ o dani z nemovitých věcí na rok 20164.5.20161.6.2016
Veřejná vyhláška o II. opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Heřmanov4.5.201630.5.2016
Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 12.4.201613.5.2016
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí Opatření obecné povahy17.2.20164.3.2016
Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina29.1.201615.3.2016
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání opatření obecné povahy20.1.20165.2.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů15.12.201531.12.2015
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kundratice2.12.20152.1.2016
Veřejná vyhláška Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z22.7.201522.8.2015
Veřejná vyhláška FÚ Hromadný předpisný seznam6.5.20157.6.2015
Veřejná vyhláška Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek1.4.201523.6.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů18.3.20153.4.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností28.8.201411.9.2014
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o opakovaném veřejném projednání návrhu změny ÚP Skřinářov20.8.20142.10.2014
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o projednání návrhu Zadání ÚP Ořechov30.7.201430.8.2014
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o projednání návrhu ÚP Kadolec11.6.20147.8.2014
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o aktualizaci územně analytických podkladů ORP30.4.201416.5.2014
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP Skřinářov19.2.20146.3.2014
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o zahájení projednávání návrhu územního plánu Kadolec31.7.201310.9.2013
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o předávání lesních hospodářských osnov12.6.201328.6.2013
Veřejná vyhláška FÚ o dani z nemovitostí na rok 201324.4.201331.5.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů8.11.201224.11.2012
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 1 Zásad rozvoje Kraje Vysočina10.10.201225.10.2012
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina28.3.201229.5.2012
Veřejná vyhláška Zásady rozvoje Kraje Vysočina28.3.201229.5.2012
Veřejná vyhláška MÚ Velké Meziříčí o veřejném projednávání návrhu územního plánu Kundratice6.6.20116.7.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů16.12.201031.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů16.12.201031.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství15.10.200910.11.2009